Fizikiniai matavimai ir termovizija

F I Z I K I N I A I  M A T A V I M A I

Skubūs matavimai objekto pridavimui

Natūriniai  akustiniai matavimai – garso klasės nustatymas pagal STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“  ir aplinkos akustinio triukšmo matavimai;

Dirbtinės apšvietos , mikroklimato parametrų ir   elektromagnetinių laukų matavimai;

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas;
Laboratorinių tyrimų ir matavimų atlikimo regionas – Klaipėda, Klaipėdos rajonas, Vakarų Lietuva,  visa Lietuva.

Įmonė atestuota Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

T E R M O V I Z I J A

Atliekame pastatų termovizinę analizę (nustatome statybos, rekonstrukcijos ar eksploatacijos metu atsiradusius defektus, statybos broką). Perkantiems tiek senos, tiek naujos statybos namus ar butus spalvotos termonuotraukos vizualiai parodo to statinio kokybę  – ar jis sandarus šilumos atžvilgiu ar pro jo sienas, langus, duris vis dėl to iškeliauja šiluma laukan.

Termovizinio tyrimo metu itin tiksliai nustatomos šilumos praradimo vietos: ištiriamas fasadas, perdangos, stogas, identifikuojamos  langų, stoglangių, lauko durų nesandarumas ir montavimo klaidos, grindinio šildymo išvedžiojimo planas. Nustatomi visi  statybos broko epizodai ir defektai, atsiradę pastato natūralios eksploatacijos metu.

Termonuotraukų skaičius NERIBOTAS!

Būtinos sąlygos tyrimui: pastatas turi būti šildomas, lauko ir patalpų oro temperatūrų skirtumas –  14 laipsnių.